VILLKOR

BETALNINGSVILLKOR

Betalningstidpunkt: Tävlingsavgiften ska erläggas vid anmälan/registrering av deltagande i Bågskytte SM.

Betalningsmetoder: Tävlingsavgiften betalas via Klarna.

Betalningsbevis: Det är deltagarens ansvar att tillhandahålla kvitto eller betalningsbevis som styrker att tävlingsavgiften har erlagts inom angiven tidsram och enligt angiven metod.

Avgiftens återbetalning: Tävlingsavgiften återbetalas om avanmälan sker innan sista anmälningsdag. Tävlingsavgiften återbetalas ej vid eventuell avanmälan efter angiven sista anmälningsdag.

Ändringar i avgiften: Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar i tävlingsavgiften, vilket kommer att kommuniceras tydligt och i förväg till samtliga deltagare.

Ansvar för betalning: Genom att delta i Bågskytte SM förbinder sig deltagaren att betala den angivna tävlingsavgiften och accepterar villkoren för betalning som anges här.

Kontakt & förening

E-post: skarabagskytteklubb@gmail.com

Ordförande: Patrick Hallström Mobil: 0723231722

Kassör: Tim Pysse Andersson Mobil: 0705750445

POSTADRESS

Skara Bågskytteklubb
Tim Pysse Andersson
Brunsbogatan 130c
53237 Skara

Tel: 0705750445

FÖRENINGSINFO

Namn: Skara Bågskytteklubb
Bildad: 2020-03-12
Föreningsnummer: 54574
Dataskydd: skarabagskytteklubb@gmail.com
Bankgiro: 5536-3212
Organisationsnummer: 802531-0221