SKARA ARCHERY CAMP

1-3 JULI, 2024

FÖR DIG MELLAN 13-20 ÅR

UPPLADDNING INFÖR NUM
SKARA SOMMARLAND
ACTION ARCHERY
COACHING FRÅN LEO

1 650 kr

HUVUDPARTNERs

PARTNER

PARTNER

Vi gillar

Kontakt & förening

E-post: skarabagskytteklubb@gmail.com

Ordförande: Patrick Hallström Mobil: 0723231722

Kassör: Tim Pysse Andersson Mobil: 0705750445

POSTADRESS

Skara Bågskytteklubb
Tim Pysse Andersson
Brunsbogatan 130c
53237 Skara

Tel: 0705750445

FÖRENINGSINFO

Namn: Skara Bågskytteklubb
Bildad: 2020-03-12
Föreningsnummer: 54574
Dataskydd: skarabagskytteklubb@gmail.com
Bankgiro: 5536-3212
Organisationsnummer: 802531-0221